Achievements

UPSC 2020 Results - 14 Successful Candidates

V.S. Narayana Sarma IAS

AIR 33

Shunmuga Valli E G IRS(IT)

AIR 108

Swathi Sree.T IRS(IT)

AIR 126

Vimala IPS

AIR 366

Kowsalya IA&AS

AIR 386

Thirupathirao Ghanta IRS(IT)

AIR 441

Swathika R.P IIS

AIR 593

Uthayakumar IPS

AIR 608

Kudiarasu IPS

AIR 676

Ranjith IAS

AIR 750

Lakshman Sundaram AFHQ
Vishnupriya IP&TAFS

IFS - 2020 Results

Santhosh kumar IFS

AIR 51

Ganesan IFS

AIR 69

UPSC 2019 Results - 24 Successful Candidates

Ruchi bindal IAS

AIR 39

S.Priyanka IAS

AIR 68

M.Muruganantham IAS

AIR 119

S.Karthikeyan IAS

AIR 136

R.Ramya IAS

AIR 186

Suthan Abdullah IAS

AIR 209

Badeti sathyaprakash IRS GST

AIR 218

Taanya Ambastha IAAS

AIR 237

M.Puranasunthari IRS IT

AIR 286

Shiyash K M IPS

AIR 422

P.Logesh Kumar IPS

AIR 431

P.Prabina IPS

AIR 445

M.Amit Kumar IRS GST

AIR 480

V.Santhosh IIS
S.Shobika IAS

AIR 504

M.Kavitha IRTS

AIR 571

Gajanan bale IPOS

AIR 663

N.Venkatesh prabhu

AIR 751

IFS - 2019 Results

R.Ramya IFS
S.Krithiga IFS
P.Devaraj IFS
S.Muthu IFS
J.Gitanjali IFS
T.Rajesh Kanna IFS
B.Siva shakthi IFS
M.Raja IFS

UPSC 2018 Results - 9 Successful Candidates

S.Tamil oviya IAS

AIR 345

M.R.Sindhu kavi IRS (IT)

AIR 504

M.Venkatesh IRS (C&CE)

AIR 534

M.Ponmani IPS

AIR 540

Varsha Chhalotere IRTS

AIR 574

P.Prabina IRTS

AIR 619

K.T.Thalapathi Ramkumar ITS

AIR 620

IFS - 2018 Results

M.Ram Sundar IFS
N.Vengatesh prabhu IFS

UPSC 2017 Results - 6 Successful Candidates

D.Dhivya IPS

AIR 560

A.Sowmya IFS

AIR 566

J.Aishwarya IRS

AIR 639

S.Karthikeyan IRTS

AIR 731

S.Prem Kumar IDAS

AIR 778

C.Aarthi IDAS

AIR 786